Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Nytt likviditetsmått mäter bankernas kapacitet att klara utflöden av inlåning

Till rapportens startsida
Nytt likviditetsmått mäter bankernas kapacitet att klara utflöden av inlåning

DLC för storbankerna i Sverige

Publicerad: 9 maj 2022

Diagram 5 visar en tidsserie över DLC för de fem storbankerna i Sverige, avidentifierade, uträknat enligt Formel 1. Nivåerna har legat ganska stabila sedan mars 2018, oftast mellan 10 och 40 procent, men ökat något under pandemin, det vill säga från mars 2020. Bank D har generellt uppvisat högre likviditetsrisk enligt detta mått jämfört med övriga banker, särskilt vid två tillfällen, hösten 2018 och mars 2020

Diagram 5. DLC, storbankerna i Sverige, avidentifierade (procent) Diagram 5. DLC, storbankerna i Sverige, avidentifierade (procent)
Anm. Data utgörs av månadsobservationer. Källa: Finansinspektionen och Riksbanken.