Riksbanken Play

2022-05-24

Stefan Ingves intervjuas om finansiell stabilitet, maj 2022

2:32

Stefan Ingves svarar på tre frågor om Riksbankens analys och bedömning av den finansiella stabiliteten.

Läs mer: Finansiell stabilitetsrapport 2022:1

Kategorier: Finansiell stabilitet