Riksbanken Play

2020-04-28

Kort video om det penningpolitiska beslutet, april 2020

0:30

Riksbankens direktion beslutade i april om fortsatta köp av stats- och bostadsobligationer till och med september 2020 samt att lämna reporäntan på noll procent. Mer om beslutet finns att läsa i Riksbankens penningpolitiska rapport.

Kategorier: Penningpolitik