En översikt över fintech och kryptotillgångar

Annan utveckling att följa

Till rapportens startsida
Annan utveckling att följa

Decentraliserad finans ökar i storlek

Publicerad: 19 maj 2022

DeFi-verksamhet är uppbyggd på smarta kontrakt

Decentraliserad finans (eng. decentralised finance, DeFi) syftar till att decentralisera många av de finansiella aktiviteter vi typiskt sett förknippar med det finansiella systemet. I det traditionella finansiella systemet är mycket av verksamheterna uppbyggda kring mellanhänder, eller intermediärer, och centrala knutpunkter i form av olika tekniska system. Till exempel utgör banker finansiella intermediärer genom att de tar emot insättningar för att sedan låna ut pengar till andra kunder.

Inom DeFi är tanken istället att det inte ska finnas några intermediärer eller centrala enheter.[107] OECD (2022), "Why Decentralised Finance (DeFi) Matters and the Policy Implications", 19 januari 2022, Organisations for Economic Co-operation and Development. Istället byggs tjänster som tillhandahålls genom decentraliserade appar som kallas dAppar ovanpå en blockkedja, främst blockkedjan Ethereum. För att genomföra olika aktiviteter på blockkedjan skriver man programmerbara, självkörande kontrakt – så kallade smarta kontrakt – som beskriver vad som ska ske, till exempel vilka transaktioner som ska utföras, och villkoren för att detta ska ske.[108] J. Javeus (2021), "DeFi - en jättetrend fortfarande i sin linda (del 1)", 12 november 2021, Veckans tanke, SEB Research. Kontrakten går inte att ändra i efterhand när de lagts på blockkedjan. Stablecoins och andra kryptotillgångar används inom DeFi för att göra transaktioner. En vanlig aktivitet inom DeFi är kreditgivning med olika slags kryptotillgångar som säkerhet.

DeFi-marknaden har växt snabbt under 2021 och 2022. Totalt används kryptotillgångar värda knappt 110 miljarder amerikanska dollar inom DeFi i mitten av maj 2022. Det är dock en minskning sedan början av december 2021 då kryptotillgångar värda ungefär 250 miljarder dollar användes inom DeFi.

DeFi är i dagsläget oreglerat samtidigt som det växer fort.[109] S. Aramonte et al. (2021), "DeFi risks and the decentralisation illusion", BIS Quarterly review, december 2021, Bank for International Settlements. Eftersom stablecoins och andra kryptotillgångar används inom DeFi finns samma risker med de olika DeFi-aktiviteterna som med kryptotillgångar generellt. Det finns en mycket låg grad av insyn och konsument- och investerarskyddet är minimalt. Om DeFi fortsätter att växa i samma takt kan sammankopplingen med det övriga finansiella systemet öka, bland annat genom kopplingen mellan stablecoins och det traditionella finansiella systemet. Därmed kan riskerna inom DeFi spridas dit. Det är därför relevant för myndigheter att följa hur DeFi utvecklas.