En översikt över fintech och kryptotillgångar

Vad är kryptotillgångar?

Till rapportens startsida
Vad är kryptotillgångar?

Kryptotillgångar ur ett svenskt perspektiv

Publicerad: 19 maj 2022

Begränsad information om svenska hushålls exponeringar mot kryptotillgångar

Ägandet av de flesta kryptotillgångar såsom Bitcoin är i grunden anonymt och datatillgängligheten är låg.[61] Alla transaktioner på blockkedjan är dock publika och det är relativt enkelt att se mellan vilka elektroniska plånböcker en transaktion gått. Det är däremot komplicerat att spåra en elektronisk plånbok till en särskild individ. Det är därför svårt att avgöra hur pass exponerade svenska hushåll är mot kryptotillgångar.

Det finns emellertid vissa uppgifter att utgå från. Vid försäljning av kryptotillgångar ska vinsten beskattas på samma sätt som för andra finansiella tillgångar. Skatteverket har därigenom fått viss information om ägandet av kryptotillgångar. Per juni 2021 hade cirka 3 000 personer deklarerat sina kryptotillgångsvinster.[62] J. Ohlin (2021), "Få skattar på kryptotillgångar - stort mörkertal", 4 juni 2021, SVT Nyheter. I en enkät från Internetstiftelsen uppgav tre procent av respondenterna att de köpt eller sålt någon form av kryptotillgång under de senaste året.[63] Svenskarna och internet, 2021, Internetstiftelsen.

Det finns därtill olika svenska företag som tillhandahåller plattformar för köp och försäljning av kryptotillgångar. Ett av dessa är Goobit, som tillhandahåller plattformen BTCX där det går att köpa kryptotillgångarna Bitcoin och Ethereum. Goobit har uppgett att man har cirka 200 000 kunder, av vilka de flesta är svenskar.[64] J. Ohlin (2021), "Få skattar på kryptotillgångar - stort mörkertal", 4 juni 2021, SVT Nyheter. Ett annat av dessa företag är Safello, som möjliggör köp av kryptotillgångarna Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Polkadot och Polygon. Safello redovisade i sin årsredovisning för 2021 att man sedan 2013 haft 250 000 kunder.[65] Safello (2022), ”Årsredovisning Safello Group AB 2021”, årsredovisning. [online] Tillgänglig på: Finansiella rapporter | Safello. Troligtvis är en stor del av dessa svenskar eftersom Safello enbart erbjuder köp av kryptotillgångar i svenska kronor och euro.

För olika finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång finns det viss information. Under 2020 gjorde FI en kartläggning av den svenska marknaden för trackercertifikat. Kartläggningen bygger på enkätsvar från svenska värdepappersbolag samt data från FI:s transaktionsrapporteringssystem. Den visade att omkring 35 000 svenskar som mest har haft innehav i finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång.[66] Finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång, FI-tillsyn nr 21, februari 2021, Finansinspektionen

Företaget Chainalysis har tagit fram ett index för att visa innehavet av och aktiviteten kopplad till kryptotillgångar i olika länder, med ett fokus på privatpersoner.[67] Chainalysis (2021), ”The 2021 Geography of Cryptocurrency Report: Analysis of Geographic Trends in Cryptocurrency Adoption and Usage”, oktober 2021, Chainalysis. Innehavet av och aktiviteten kopplad kryptotillgångar är särskilt högt i utvecklingsländer som till exempel Vietnam, som har tilldelats ett högt indexvärde. Sverige bedöms ha ett relativt lågt indexvärde, vilket innebär att svenskar i jämförelse inte har ett särskilt högt innehav av eller aktivitet kopplad till kryptotillgångar.