En översikt över fintech och kryptotillgångar

Inledning

Till rapportens startsida
En översikt över fintech och kryptotillgångar

Inledning

Publicerad: 19 maj 2022

Ord som fintech, kryptotillgångar, stablecoins och decentraliserad finans (DeFi) figurerar allt mer i media och rapporter från olika myndigheter och centralbanker. Kryptotillgångar har på ett fåtal år gått från ett relativt okänt fenomen till något som allt fler, både privatpersoner och traditionella finansiella aktörer, intresserar sig för.

Men det kan vara svårt att veta vad till exempel fintech eller kryptotillgångar innebär. Syftet med detta staff memo är därför att ge en översikt över fintech och kryptotillgångar, hur dessa företeelser har utvecklats över tid samt olika risker och utmaningar som de ger upphov till för såväl privatpersoner och det finansiella systemet som myndigheter och centralbanker.

Vi inleder med en genomgång av vad fintech är, hur aktörer som verkar inom fintech-sektorn regleras och hur den svenska fintechsektorn ser ut. Därefter förklarar vi vad kryptotillgångar är, hur marknaden för dem ser ut och vad de används till. Sedan diskuterar vi vilka utmaningar och risker som fintech och kryptotillgångar kan ge upphov till samt hur det ser ut med reglering och internationella standarder för kryptotillgångar. Vi avslutar med en kort beskrivning av DeFi.

Det här staff memot ska inte ses som en fullständig förteckning över fintech och kryptotillgångar. Dessa företeelser utvecklas därtill snabbt och det som skrivs i detta staff memo är aktuellt per den 13 maj 2022. En avgränsning är att vi inte tar upp digitala centralbankspengar (central bank digital currencies, CBDC:er) eller fenomenet non-fungible tokens (NFT:er) inom ramen för detta staff memo.[2] För mer information om CBDC:er se till exempel Betalningsrapport, 2021, Sveriges riksbank. För mer information om vad NFT:er är se till exempel M. Clark (2021), ”NFTs, explained”, 18 augusti 2021, The Verge.