En översikt över fintech och kryptotillgångar

Vad är kryptotillgångar?

Till rapportens startsida
En översikt över fintech och kryptotillgångar

Vad är kryptotillgångar?

Kryptotillgångar är ett slags digitala tillgångar. Ett av syftena med kryptotillgångar är att skapa ett decentraliserat finansiellt system utan inblandning från till exempel stater eller centralbanker. De flesta kryptotillgångarna har inte några underliggande säkerheter och priset på dem fluktuerar ofta mycket. Det finns dock vissa kryptotillgångar, så kallade stablecoins, som är tänkta att hålla ett stabilt värde över tid. Ofta görs detta genom att de är backade till en reserv med tillgångar. Många kryptotillgångar har hittills mest använts för att göra spekulativa investeringar och i relativt liten utsträckning som betalmedel. Det har också skett en ökning i olika finansiella produkter som har kryptotillgångar som underliggande tillgångar. Datatillgängligheten kopplad till kryptotillgångar är relativt låg men det mesta tyder än så länge på att det framför allt är privatpersoner som har investerat i kryptotillgångar. Data tyder på att det svenska innehavet av kryptotillgångar är relativt lågt jämfört med andra länder.

Publicerad: 19 maj 2022