En översikt över fintech och kryptotillgångar

Vad är fintech?

Till rapportens startsida
En översikt över fintech och kryptotillgångar

Vad är fintech?

Fintech kan definieras som när finansiella tjänster kombineras med nya tekniska innovationer. Fintechaktiviteter återfinns inom många olika delar av det finansiella systemet och inkluderar till exempel betalningsförmedling och kreditgivning. Även verksamhet kopplad till kryptotillgångar är en slags fintechaktivitet. Fintechsektorn har växt fort de senaste åren men är fortfarande av begränsad storlek i många länder. I till exempel Sverige har fintechföretagens verksamhet gått från att motsvara 0,01 procent av BNP:n till 0,15 procent på tio år.

Publicerad: 19 maj 2022