En översikt över fintech och kryptotillgångar

Varför är fintech av intresse för myndigheter?

Till rapportens startsida
En översikt över fintech och kryptotillgångar

Varför är fintech av intresse för myndigheter?

Fintechsektorn kan öka effektiviteten i det finansiella systemet och leda till att finansiella tjänster blir billigare och bättre. Men den ger också upphov till olika slags utmaningar för myndigheter. Till exempel finns en oro för att fintechföretagen kringgår befintliga regler genom att använda ny teknik. Kryptotillgångar kan medföra särskilda utmaningar och risker, samtidigt som datatillgängligheten är låg vilket begränsar möjligheterna att följa hur riskerna utvecklas. Kryptotillgångar är mestadels oreglerade i många länder, men det finns vissa länder som helt förbjudit kryptotillgångar och relaterad verksamhet. Det pågår arbete i många jurisdiktioner, bland annat EU, med att ta fram lagstiftning som täcker in kryptotillgångar. Det pågår också arbete inom olika standardsättande organ med att ta fram standarder som sammantaget ska minska de risker som kryptotillgångar ger upphov till.

Publicerad: 19 maj 2022