En översikt över fintech och kryptotillgångar

Varför är fintech av intresse för myndigheter?

Till rapportens startsida
Varför är fintech av intresse för myndigheter?

Utmaningar kopplade till brist på data, lågt konsumentskydd och hög energiåtgång

Publicerad: 19 maj 2022

Brist på data gör det svårt att följa hur riskerna kopplade till kryptotillgångar utvecklas

Data om kryptotillgångar är svårtillgänglig. Det beror till stor del på att kryptotillgångar är relativt anonyma vilket gör det svårt att avgöra vem som äger dem. Eftersom kryptotillgångar och relaterade tjänster mestadels är oreglerade och inte står under tillsyn eller övervakning har myndigheter också begränsade möjligheter att begära in information från olika aktörer. Särskilt svårt är det att avgöra hur exponeringen ser ut inom ett visst land, eftersom verksamhet kopplad till kryptotillgångar i många fall är gränsöverskridande. Sammantaget leder bristen på data till att det är svårt att avgöra hur utbredda riskerna kopplade till kryptotillgångar är och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att minska dem.

Kryptotillgångar har lågt konsument- och investerarskydd

De flesta kryptotillgångarna har mycket lågt eller obefintligt konsument- och investerarskydd. Såväl Riksbanken som Finansinspektionen och europeiska tillsynsmyndigheter har därför uttalat sig om att kryptotillgångar inte är en lämplig investering, särskilt inte för privatpersoner.[77] P. Jansson (2021), ”Bitcoin är ingen bra investering”, publicerad 12 mars 2021, uppdaterad 15 mars 2021, DI Debatt och FI (2022), ”Europeiska tillsynsmyndigheter FI varnar för kryptotillgångar”. Publicerad 17 mars 2022. Hämtad 13 april 2022. [online] Tillgänglig på: Europeiska tillsynsmyndigheter varnar för kryptotillgångar | Finansinspektionen. Till exempel är det svårt för de som investerat i kryptotillgångar att ställa krav om problem uppstår eller om de blivit lurade, eftersom det ofta inte finns någon att ställa till svars.

Bedrägerier är inte ovanliga på marknaden för kryptotillgångar. Till exempel väckte den amerikanska myndigheten Commodities Futures Trading Commission (CFTC) åtal mot 14 företag i september 2021 för att de inte haft rätt tillstånd för sin verksamhet eller falskeligen utgett sig för att ha haft tillstånd.[78] CFTC (2021), "CFTC Charges 14 Entities for Failing to Register as FCMs or Falsely Claiming to be Registered", Release Number 8434-21, 29 september 2021, Commodity Futures Trading Commission.

Hög energiåtgång förknippad med kryptotillgångar

Kryptotillgångar som Bitcoin är förknippade med en hög energiåtgång. Det beror på att processen för att bekräfta transaktioner och utvinna nya Bitcoins, så kallad proof of work, kräver stora mängder datorkraft. I takt med att priserna på Bitcoin och andra kryptotillgångar ökat har det blivit mer attraktivt att försöka bekräfta transaktioner och därmed få nyskapade kryptotillgångar. Det gör att det blir svårare att bekräfta transaktioner. I sin tur har det lett till att det behövs mer datorkraft för att man ska vara den som snabbast lyckas bekräfta transaktionen. Därmed har även energiåtgången för kryptotillgångarna ökat. Det kan i sin tur leda till stora koldioxidutsläpp om den energi som används är fossilbaserad. Enligt uppskattningar från University of Cambridge använder Bitcoinnätverket mer energi under ett år än vad till exempel hela Norge gör.[79] Se Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) (ccaf.io). En Bitcointransaktion uppskattas också dra flera tusen gånger mer energi än en korttransaktion med till exempel Visa och Mastercard.[80] M. Laboure (2021), ”The Future of Payments: Part II. When digital currencies become mainstream”, februari 2021, Deutsche Bank Research.

Den höga energiförbrukningen för kryptotillgångar är omdiskuterad.[81] R. Singh (2021), “How to make cryptocurrency more sustainable”, 15 november 2021, World Economic Forum. I Sverige har Finansinspektionen och Naturvårdsverket uttalat sig om detta.[82] E. Thedéen och B. Risinger (2021),”Kryptotillgångar hotar klimatomställningen – energikrävande utvinning bör förbjudas”, 5 november 2021, Finansinspektionen och Naturvårdsverket. [online] Tillgänglig på: Kryptotillgångar hotar klimatomställningen – energikrävande utvinning bör förbjudas | Finansinspektionen. För att råda bot på den höga energiåtgången föreslår de bland annat att det görs en utredning om att förbjuda proof of work-metoden inom EU till förmån för andra, mindre energikrävande metoder.