Sedel- och myntutbytet 2015-2017

Dessa rapporter togs fram under förberedelserna, genomförandet och utvärderingen av utbytet av de svenska sedlarna och mynten 2015-2017.

Uppdaterad 2018-04-20