Direktionens möte 7 oktober 2020

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ola Medelberg

4. Ändring i Riksbankens instruktion

Anmärkninge: Beslut
Föredragande: Dag Edvardsson

5. Årlig revidering av policyer och regler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Alexandra Prochéus

6. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • ISK-rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Riskrapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-10-07