Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

Till rapportens startsida
Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

För att vi ska kunna koppla klimatrelaterade risker till omställningsrisker behöver bakåtblickande mått – som koldioxidintensitet – kompletteras med framåtblickande mått på omställningsrisker. Olika mått på klimatrelaterade finansiella risker håller nu på att utvecklas och Riksbanken följer denna utveckling.

Publicerad: 12 april 2022