Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Redovisning av koldioxidavtrycket ökar transparensen kring klimatrelaterade risker

Till rapportens startsida
Redovisning av koldioxidavtrycket ökar transparensen kring klimatrelaterade risker

Tillämpning av hållbarhetshänsyn vid förvaltningen av Riksbankens valutareserv

Publicerad: 12 april 2022

Riksbanken kan ta hållbarhetshänsyn i sin verksamhet enligt gällande riksbankslag[11] Se Sveriges Riksbank (2021a) och Sveriges Riksbank (2021b) s. 6. , i det förslag till ny Riksbankslag som planeras träda ikraft den 1 januari 2023 framgår än tydligare att Riksbanken ska ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen av sina tillgångar.[12] Se Prop. 2021/22:41, En ny riksbankslag. I den mån det är möjligt, sett till målen och uppdraget, väljer Riksbanken en sammansättning av tillgångar i valutareserven som begränsar dess sammanlagda koldioxidavtryck, utan att väsentligt minska avkastningen eller öka risken. Riksbanken gör även en bedömning utifrån hållbarhetsfaktorer innan nya tillgångar inkluderas i valutareserven.[13] Faktorer som klimat, socialt ansvar och styrning bedöms. Detta för att skapa en god förvaltning baserad på den statliga värdegrunden, se Sveriges riksbank (2021b). Hänsyn till hållbarhet har inneburit att Riksbanken under de senaste åren har gjort vissa justeringar av innehaven.[14] Riksbanken beslutade 2019 att endast investera i australiska delstater och kanadensiska provinser som har samma eller lägre koldioxidavtryck än vad respektive stat har. Av den anledningen sålde Riksbanken innehaven av obligationer utgivna av den kanadensiska provinsen Alberta och de australiska delstaterna Queensland och Western Australia. Se vice riksbankschef Martin Flodéns tal, Riksbanken säljer obligationer av klimatskäl, november 2019.