Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Till rapportens startsida
Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Koldioxidavtrycket för obligationerna utgivna av länder och regioner i Riksbankens valutareserv – beräknat som den portföljviktade koldioxidintensiteten – är 298 000 ton koldioxidekvivalenter per miljard BNP i amerikanska dollar den 31 mars 2022. Sett över de senaste fem åren har koldioxidavtrycket minskat för dessa tillgångar i reserven. Vår analys av beräkningsmetoden visar att de variabler som används behöver justeras för inflation och växelkurser. Så länge det saknas en global standard eller praxis som kan tillämpas är det mycket viktigt med transparens kring data och beräkningsmetoden. Det finns även andra sätt att beräkna portföljviktad koldioxidintensitet för portföljer med obligationer utgivna av stater och regioner. Dessa fångar en annan typ av koldioxidintensitet. Därmed blir resultaten annorlunda.

Publicerad: 12 april 2022