Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

Till rapportens startsida
Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

Mätning av klimatrelaterade risker är ett område under utveckling

Publicerad: 12 april 2022

Syftet med denna kommentar är att beräkna koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv samtidigt som vi också analyserar metoden för beräkning av koldioxidavtrycket för portföljer som består av obligationer utgivna av länder och regioner. Detta är ett första steg i Riksbankens arbete med att undersöka hur man kan mäta klimatrelaterade finansiella risker för dessa tillgångar. Nya metoder att mäta sådana risker för portföljer som valutareserven kommer att utvecklas med tiden och Riksbanken följer denna utveckling. Även andra typer av risker kopplade till hållbarhet hamnar alltmer i fokus. Utöver de klimatrelaterade riskerna blir risker kopplade till socialt ansvar och styrning också alltmer viktiga för kapitalförvaltare när de gör bedömningar innan nya tillgångar köps. Detta är något som Riksbanken beaktar utöver de klimatrelaterade riskerna. Riksbanken kommer också att fortsätta analysera frågor kring klimatrelaterade risker i den finansiella tillgångsförvaltningen. Riksbanken följer även arbetet av relevanta internationella organisationer, nätverk och normgivande organ.