Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

Till rapportens startsida
Att mäta klimatrelaterade finansiella risker för stater och regioner i framtiden

Klimatrelaterade risker materialiseras på olika lång sikt

Publicerad: 12 april 2022

Klimatrelaterade finansiella risker kan materialiseras på kort, medellång och lång sikt. Mest sannolikt kommer den klimatrelaterade finansiella risken att materialiseras på längre sikt än de icke-klimatrelaterade finansiella riskerna. En vanlig tidshorisont när man planerar för att hantera traditionella finansiella risker är 3–5 år medan klimatrelaterade finansiella risker sannolikt kommer att materialiseras på längre sikt än så. Hänsyn till tidshorisonten är därmed något som bör tas med i beräkningen av koldioxidavtryck. Detta kan man göra genom att väga in ränterisken (durationen) eller återstående tid till förfall för obligationsinnehaven. Om en obligation har en längre duration/löptid ökar sannolikheten att klimatrisken materialiseras under obligationens löptid och därmed medför ekonomiska konsekvenser för investeraren.