Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Redovisning av koldioxidavtrycket ökar transparensen kring klimatrelaterade risker

Till rapportens startsida
Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Redovisning av koldioxidavtrycket ökar transparensen kring klimatrelaterade risker

För Riksbanken är det viktigt att förstå hur klimatförändringar påverkar värdet på de egna finansiella tillgångarna och hur man kan ta hänsyn till klimatrelaterade finansiella risker inom tillgångsförvaltning. Denna kommentar behandlar Riksbankens inledande arbete med att beräkna, analysera och redovisa koldioxidavtrycket[2] I denna kommentar används termen koldioxidavtryck omväxlande vid hänvisningar till det mått som används: koldioxidintensitet för enskilda länder och regioner och portföljviktad koldioxidintensitet (WACI) för hela portföljen. för tillgångarna i valutareserven, vilka kan utgöra en källa till finansiell risk på Riksbankens balansräkning. Riksbanken vill därmed bidra till ökad transparens och fördjupad analys kring klimatrelaterad rapportering.

Publicerad: 12 april 2022