Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Beräkning av koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv

Till rapportens startsida
Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

Beräkning av koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv

Koldioxidavtrycket är en beräkning av de utsläpp av växthusgaser som uppstår från exempelvis produktionen av varor och tjänster i ett land eller en region. Koldioxidavtrycket kan redovisas med olika mått. En vanlig sådan är koldioxidintensitet, som för länder och regioner ofta mäts som utsläppet av växthusgaser i förhållande till värdet av produktionen av varor och tjänster. Koldioxidintensiteten är också ett av de mått som oftast används för att bedöma klimatrelaterade risker. Det kan ge en indikation på i vilken utsträckning en tillgångsportfölj kan komma att påverkas finansiellt av länders och regioners övergång till en mindre fossilberoende ekonomi. Detta brukar kallas omställningsrisk.

Publicerad: 12 april 2022