Makrotillsynskonferens

Sveriges riksbank arrangerar tillsammans med den Internationella valutafonden (IMF) en konferens om Makrotillsyn – implementering och samverkan med andra politikområden i Stockholm den 13-14 november.

Konferensen samlar representanter från nationella myndigheter och internationella organisationer för att dela kunskap och erfarenheter om det framväxande politikområdet makrotillsyn.

Finanskrisen visade att analys av riskerna i enskilda delar av det finansiella systemet inte är tillräckligt för att garantera den övergripande finansiella stabiliteten. Makrotillsyn fokuserar på risker i hela det finansiella systemet och behovet av att utveckla regler som tar hänsyn till systemrisker och bidrar till att förbättra motståndskraften i hela det finansiella systemet.

Konferensen är uppdelad i fyra arbetspass där olika aspekter av makrotillsyn kommer att diskuteras: i) ramverk för att övervaka systemrisker, ii) kopplingen mellan makrotillsyn och andra politikområden, iii) när det är rätt tid att införa makrotillsynsåtgärder, iv) makrotillsynsåtgärders effektivitet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-16