Riksbanken Play

2018-10-26

Vad är en e-krona?

1min10s

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling när det gäller elektroniska pengar och betalningssätt. Riksbanken har därför startat ett arbete i syfte att utreda om kronor behöver ges ut i elektronisk form, så kallade e-kronor.