Jansson: Viktigt att Riksbanken kan hålla ekonomin uppe i dåliga tider

”Just nu arbetar regeringar och centralbanker för fullt med att dämpa effekterna av pandemin och försöka förhindra varaktiga skador på ekonomin. Men, i en värld där räntorna fortsätter att vara mycket låga kommer utmaningarna för penningpolitiken att finnas kvar även när pandemihanteringen är över.” Det sa vice riksbankschef Per Jansson när han idag talade vid ett digitalt möte arrangerat av Handelsbanken. ”Den internationella diskussionen om hur penningpolitiken bäst bör utformas har börjat ställas på sin spets i och med att centralbankerna börjar se över de penningpolitiska ramverken. De närmaste åren blir avgörande för vilken väg vi väljer.”

Datum: 2020-12-16 10:00

Talare: Vice riksbankschef Per Jansson

Plats: Handelsbanken, digitalt

Penningpolitiken har utmaningar att hantera

En utmaning är att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet så att det kan fortsätta att fungera som ett riktmärke för pris- och lönebildningen. ”Det är hela poängen med inflationsmålspolitik – jag brukar ibland kalla det för själva motorn i politiken”, fortsatte Jansson. En annan är att vi måste försöka säkerställa att penningpolitiken kan motverka lågkonjunkturer och hålla sysselsättningen uppe i dåliga tider. Dessa båda utmaningar hänger ihop och det är viktigt att förstå att de gör det.

Somliga har ansett att Riksbanken i stället borde släppa fokus på inflationsmålet. Men detta, menar Per Jansson, skulle i slutänden förvärra problemen: ”Inflationen och inflationsförväntningarna skulle sjunka när det står klart att Riksbanken inte längre försöker upprätthålla inflationsmålet. Vi skulle då hamna i ett läge där både inflationen och de nominella räntorna är varaktigt låga. Det skulle i sin tur innebära att det i framtiden blir ännu svårare för Riksbanken att motverka lågkonjunkturer med räntesänkningar. Och det skulle dessutom innebära att det blir vanligare med minusränta.”

Högre inflationsmål kan innebära fördelar

Något som i stället diskuterats internationellt är möjligheten att höja inflationsmålet. Per Jansson ser fördelarna med förslaget: ”Det skulle göra det enklare för penningpolitiken att hålla sysselsättningen och inflationen uppe i dåliga tider. Att skapa förtroende för ett högre mål kan visserligen ta tid men jag tror för egen del att man inte ska underskatta centralbankernas möjligheter att vara pådrivande och i samarbete göra ett nytt högre inflationsmål trovärdigt.”

Bättre samspel behövs mellan de samhällsekonomiska målen

Jansson sa också att det behövs bredare grepp än enbart diskussioner om hur penningpolitiken kan reformeras. Det är också nödvändigt att se över hur de samhällsekonomiska mål och riktlinjer som vi har idag samspelar med varandra. ”Om vi lyckas förbättra det samspelet så kommer den svenska ekonomin generellt sett att utvecklas mer gynnsamt, vilket i förlängningen måste vara vad vi alla är ute efter att åstadkomma”, avslutade Jansson.

Uppdaterad 2020-12-16