E-krona

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling när det gäller elektroniska pengar och betalningssätt. Riksbanken har därför startat ett projekt i syfte att utreda om kronor behöver ges ut i en elektronisk form, så kallade e-kronor. Det har ännu inte tagits några beslut om att ge ut e-kronor eller val av teknisk lösning.

Behöver Sverige en e-krona?

Det projekt som har startats ska bland annat utreda de lagliga och tekniska förutsättningarna för att Riksbanken ska kunna ge ut en e-krona. Det kommer även att omfatta integritetsfrågor och hur e-kronor kan göras tillgängliga för allmänheten. Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2019.

Komplement till kontanter

Om Riksbanken senare beslutar att ge ut e-kronor är det inte för att ersätta sedlar och mynt, utan en eventuell e-krona är tänkt som ett komplement till kontanter.

E-kronaprojektets första delrapport

E-kronaprojektet publicerade i september 2017 en första delrapport. Med rapporten vill Riksbanken bjuda in till en öppen dialog med olika aktörer i samhället som kan ha viktiga synpunkter och lärdomar att bidra med. I rapporten kan du läsa mer om skälen till att Riksbanken undersöker utgivning av e-kronor, de tekniska aspekterna på utformningen av en e-krona, Riksbankens roll, konsekvenser av att ge ut e-kronor utifrån bland annat ett penningpolitiskt perspektiv och ett finansiellt stabilitetsperspektiv med mera.

Vanliga frågor och svar om e-kronor

I Riksbankens frågeforum finns de vanligaste frågorna och svaren om e-kronor. 

Uppdaterad 2018-05-21