Riksbanken Play

2020-06-17

Ohlsson: Penningpolitik under den ekonomiska krisen

10:23

”Vem skulle ha kunnat föreställa sig att våren 2020 skulle gestalta sig på detta vis?” Det frågar sig vice riksbankschef Henry Ohlsson i sitt tal som idag publiceras på Riksbankens hemsida. För Riksbanken har den ekonomiska krisen inneburit flera utmaningar: finansiella marknader som fungerar illa, inflationsstatistik som är svår att tolka och svårigheter att göra prognoser. Läs mer om talet här.