Riksbanken Play

2019-05-22

Kort video om finansiell stabilitet maj 2019

1min

Hushållens höga skuldsättning är fortsatt den största risken i svensk ekonomi. Det framgår av Riksbankens senaste analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Läs mer i den finansiella stabilitetsrapporten

Kategorier: Finansiell stabilitet